Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

permetin A

Known as: Polypeptin A, 9-L-serine- 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2017
2017
En el present estudi s'ha dut a terme la preparacio de mostres ceramiques basades en Circona 3YTZP pel metode additiu de… 
2016
2016
Aquest article mostra la inadequacio dels actuals serveis per a persones grans a les expectatives de lesbianes, gais, bisexuals i… 
2015
2015
alteracions en les capacitats socials, absentisme escolar i baix rendiment academic, tendencia a les addiccions, entre d’altres… 
2015
2015
1. Objectius d'aprenentatge generals: - Adquirir competencies en el coneixement i l'us dels sistemes i recursos expressius propis… 
2012
2012
Respondre al repte d'educar nens i nenes del segle XXI en un mon canviant i divers implica una dosi de recerca, reflexio i certa… 
2011
2011
En aquest treball s'analitza una xarxa WiFi d'un centre universitari a partir de la base de coneixements tecnics de la carrera, i… 
2007
2007
En els darrers anys, la criptografia amb corbes el.liptiques ha adquirit una importancia creixent, fins a arribar a formar part… 
2004
2004
Aquesta tesina te com a objectiu fonamental establir uns fonaments que permetin redefinir la xarxa d'autobusos de Barcelona, a… 
1994
1994
En les grans arees metropolitanes com Barcelona resulta sempre mes dificil establir una distincio clara entre l'espai urba i l… 
1993
1993
En aquest article ens proposem estudiar, des d'una perspectiva historica, un dels aspectes de la problematica mediambiental que…