Skip to search formSkip to main content
You are currently offline. Some features of the site may not work correctly.

permetin A

Known as: Polypeptin A, 9-L-serine- 
 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2017
2017
En el present estudi s'ha dut a terme la preparacio de mostres ceramiques basades en Circona 3YTZP pel metode additiu de… Expand
Is this relevant?
2015
2015
1. Objectius d'aprenentatge generals: - Adquirir competencies en el coneixement i l'us dels sistemes i recursos expressius propis… Expand
Is this relevant?
2015
2015
alteracions en les capacitats socials, absentisme escolar i baix rendiment academic, tendencia a les addiccions, entre d’altres… Expand
Is this relevant?
2012
2012
Respondre al repte d'educar nens i nenes del segle XXI en un mon canviant i divers implica una dosi de recerca, reflexio i certa… Expand
Is this relevant?
2011
2011
En aquest treball s'analitza una xarxa WiFi d'un centre universitari a partir de la base de coneixements tecnics de la carrera, i… Expand
Is this relevant?
2010
2010
Aquest projecte es presenta com un estudi de l’estalvi energetic que es pot arribar a aconseguir al mitja de transport urba que… Expand
Is this relevant?
2007
2007
En els darrers anys, la criptografia amb corbes el.liptiques ha adquirit una importancia creixent, fins a arribar a formar part… Expand
  • figure 1
  • table 1
  • figure 2
Is this relevant?
2005
2005
L'objectiu de la tesina es establir uns criteris i uns indicadors que ens permetin comparar la disponibilitat de transport public… Expand
Is this relevant?
2004
2004
Aquesta tesina te com a objectiu fonamental establir uns fonaments que permetin redefinir la xarxa d'autobusos de Barcelona, a… Expand
Is this relevant?
1994
1994
En les grans arees metropolitanes com Barcelona resulta sempre mes dificil establir una distincio clara entre l'espai urba i l… Expand
Is this relevant?