Corpus ID: 191638519

Diagnosi del transport públic col·lectiu en dies laborables a Catalunya

@inproceedings{Mart2005DiagnosiDT,
  title={Diagnosi del transport p{\'u}blic col·lectiu en dies laborables a Catalunya},
  author={Marc Alsina Mart{\'i}},
  year={2005}
}
L'objectiu de la tesina es establir uns criteris i uns indicadors que ens permetin comparar la disponibilitat de transport public (tant en autobus com en modes ferroviaris) de cadascuna de les comarques de Catalunya en dies laborables. Amb aquest estudi es podra determinar quines regions presenten deficits i quines disposen d'un correcte servei de transport publics col·lectius i es realitza una proposta per tal de equilibrar i cohesionar el territori.