• Publications
  • Influence
Optimització de servei d'una xarxa WiFi corporativa
En aquest treball s'analitza una xarxa WiFi d'un centre universitari a partir de la base de coneixements tecnics de la carrera, i d'un aprofundiment teoric especific sobre la seguretat de laExpand