Corpus ID: 192134007

Diversitat sexual, envelliment i treball social. De la necessitat d’espais segurs a l’experimentació en entorns de convivència col·lectiva

@inproceedings{Mesquida2016DiversitatSE,
  title={Diversitat sexual, envelliment i treball social. De la necessitat d’espais segurs a l’experimentaci{\'o} en entorns de conviv{\`e}ncia col·lectiva},
  author={J. Mesquida and V. Quiroga and A. Boixad{\`o}s},
  year={2016}
}
Aquest article mostra la inadequacio dels actuals serveis per a persones grans a les expectatives de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGTB [1] ), aixi com divulgar les alternatives suggerides pels participants a la recerca realitzada a Barcelona sobre la seva situacio entre els anys 2013 i 2015. Es basa en la informacio recollida a partir d’un grup de discussio format per 6 professionals que treballen amb persones grans al tercer sector, 4 entrevistes en profunditat a professionals… Expand