Corpus ID: 192258078

Robocasting de materiales basados en circona para aplicaciones microestructurales

@inproceedings{Galindo2017RobocastingDM,
  title={Robocasting de materiales basados en circona para aplicaciones microestructurales},
  author={Lucas Murciano Galindo},
  year={2017}
}
En el present estudi s'ha dut a terme la preparacio de mostres ceramiques basades en Circona 3YTZP pel metode additiu de Robocasting. Per poder dur a terme aquest processament s'ha dispersat el material ceramic en hidrogels basats en la combinacio del polimer Pluronic F-127 i aigua, obtenint les tintes d'impressio, comunament denominades com pastes ceramiques. Com a pas previ a la impressio s'han determinat les propietats mecaniques de les pastes, observant com a resultat la relacio… Expand