• Publications
  • Influence
Robocasting de materiales basados en circona para aplicaciones microestructurales
En el present estudi s'ha dut a terme la preparacio de mostres ceramiques basades en Circona 3YTZP pel metode additiu de Robocasting. Per poder dur a terme aquest processament s'ha dispersat elExpand