Corpus ID: 193420488

Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals

@inproceedings{Pernias2015LlenguatgesCE,
  title={Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals},
  author={Patr{\'i}cia L{\'a}zaro Pernias},
  year={2015}
}
1. Objectius d'aprenentatge generals: - Adquirir competencies en el coneixement i l'us dels sistemes i recursos expressius propis dels llenguatges escrit i audiovisual en l'ambit de la publicitat i les relacions publiques. - Aprofundir en els coneixements relacionats amb la imatge i el so i vinculats al llenguatge audiovisual, que permetin analitzar i avaluar l'eficacia de les produccions audiovisuals publicitaries. - Adquirir competencies que permetin crear missatges escrits i audiovisuals… Expand