• Publications
  • Influence
Diagnosi del transport públic col·lectiu en dies laborables a Catalunya
L'objectiu de la tesina es establir uns criteris i uns indicadors que ens permetin comparar la disponibilitat de transport public (tant en autobus com en modes ferroviaris) de cadascuna de lesExpand