Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu
You are currently offline. Some features of the site may not work correctly.

Mammea sp. Laman et al. TL 727

National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2019
2019
Produk properti “Meikarta” pada medio tahun 2017 seketika menjadi trend publik ‎karena cara promosi Lippo Group yang begitu… Expand
2017
2017
The development of the Internet led to the development of various communication medium such as website and social networking… Expand
2017
2017
This research aimed to know the characteristic of silver nanoparticles and to study the difference functional groups of spandex… Expand
2015
2015
Kewujudan pelbagai laman sesawang telah memberikan satu alternatif kepada sesiapa sahaja dalam mengakses maklumat.Kepelbagaian… Expand
2014
2014
Dasar behkut diguna pakai pada semua laman sesawang yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM… Expand
2012
2012
Pengaruh evolusi teknologi dalam medium pengajaran pada masa kini bukan lagi hanya bersandarkan terhadap pengajaran di dalam… Expand
2011
2011
Pembangunan Laman Web Pembelajaran ini adalah Berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai bagi tajuk Ikatan Kimia. Tajuk ikatan kimia… Expand
2010
2010
Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk membina satu laman web pembelajaran berasaskan kolaborasi atas talian bagi mengatasi… Expand
2010
2010
Zaman perubahan teknologi maklumat ICT berlaku dengan pantas di semua negara membangun dan telah diadaptasikan kedalam semua… Expand
2008
2008
Pariwisata sebagai sebuah industri memerlukan pengelolaan yang baik, diantaranya dengan Destination Management Sistem (DMS… Expand