Corpus ID: 114009558

Pembangunan Laman Web Pembelajaran Ikatan Kimia Berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai

@inproceedings{Ashaari2011PembangunanLW,
 title={Pembangunan Laman Web Pembelajaran Ikatan Kimia Berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai},
 author={Aida Faradilla Ashaari and R. S. Shariffudin},
 year={2011}
}
 • Aida Faradilla Ashaari, R. S. Shariffudin
 • Published 2011
 • Engineering
 • Pembangunan Laman Web Pembelajaran ini adalah Berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai bagi tajuk Ikatan Kimia. Tajuk ikatan kimia yang dipilih oleh pembangun merupakan salah satu topik bagi matapelajaran Kimia tahap asas yang terdapat dalam sukatan matapelajaran Kimia Tingkatan 4. Pembangunan laman web ini juga bertujuan memenuhi keperluan dan kepelbagaian cara setiap individu belajar dalam memahami kandungan topik tersebut. Model reka bentuk yang diaplikasikan ke dalam pembangunan perisian ini… CONTINUE READING
  1 Citations
  "The Beauty of I-Bonding" Website Development Based on Needham 5 Phase Constructivism Model
  • 3