Corpus ID: 112912731

Pembangunan dan penilaian laman web berasaskan taksonomi simpson bagi tajuk kemahiran mendirisiap alat teodolit untuk mata pelajaran ilmu ukur

@inproceedings{Yasak2006PembangunanDP,
  title={Pembangunan dan penilaian laman web berasaskan taksonomi simpson bagi tajuk kemahiran mendirisiap alat teodolit untuk mata pelajaran ilmu ukur},
  author={Zurina Yasak and Z. Tasir},
  year={2006}
}
  • Zurina Yasak, Z. Tasir
  • Published 2006
  • Engineering
  • Penggunaan laman web sebagai bahan bantu pengajaran yang semakin banyak digunakan di Malaysia telah memberikan satu cabaran kepada pembelajaran berasaskan sesuatu kemahiran. Penilaian kemahiran atau domain psikomotor selalunya dinilaikan berdasarkan aras Taksonomi Simpson (1972) yang mengandungi aras pengamatan, persediaan, pergerakan terhad, menaknisme, pergerakan khusus, adaptasi dan keaslian. Kajian ini bertujuan untuk membangunkan dan menilai satu laman laman web pembelajaran kemahiran… CONTINUE READING