Corpus ID: 115129389

Pembangunan Laman Web Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Tajuk Cahaya

@inproceedings{Rahman2012PembangunanLW,
  title={Pembangunan Laman Web Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Tajuk Cahaya},
  author={Mohd Amin Abd Rahman and Z. Tasir},
  year={2012}
}
  • Mohd Amin Abd Rahman, Z. Tasir
  • Published 2012
  • Engineering
  • Pengaruh evolusi teknologi dalam medium pengajaran pada masa kini bukan lagi hanya bersandarkan terhadap pengajaran di dalam bilik darjah, malah merangkumi segala macam kemudahan teknologi yang sedia ada dalam dunia di hujung jari. Evolusi ini boleh dimanfaatkan sebagai usaha menarik dan mengekalkan minat pelajar di samping mempengaruhi keberkesanan pembelajaran pelajar dalam proses pembelajaran sepanjang hayat yang sering kali didengari dan ditegaskan dalam bidang pendidikan di Malaysia. Oleh… CONTINUE READING