Corpus ID: 116105273

Pembangunan Dan Penilaian Laman Web Sains Tingkatan Empat Bertajuk light

@inproceedings{Ramli2007PembangunanDP,
  title={Pembangunan Dan Penilaian Laman Web Sains Tingkatan Empat Bertajuk light},
  author={Norharlina Ramli and M. Mohamed},
  year={2007}
}
  • Norharlina Ramli, M. Mohamed
  • Published 2007
  • Engineering
  • Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi pada masa kini telah menyumbang terhadap suatu revolusi maklumat terutamanya peranan web sebagai sumber mendapatkan maklumat dan mempertingkatkan ilmu untuk menjadi individu bermaklumat. Pembelajaran menerusi web merupakan gaya pembelajaran terbaru dalam dunia pendidikan. Ianya memberikan satu dimensi baru kepada pendidikan yang berteraskan Internet dan web. Justeru itu, kajian penyelidikan ini bertujuan untuk membina laman web interaktif sebagai… CONTINUE READING