Skip to search formSkip to main content

Short blood count panel:-:Pt:Bld:Qn

Known as: Short blood count panel:-:Point in time:Whole blood:Quantitative, Short blood count Pnl Sg, Panel comptage court sang:-:Temps ponctuel:Sang:Quantitatif 
 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2013
2013
In dit rapport is de behoefte van verschillende micronutrienten voor rundvee, varkens en pluimvee samengevat. Daarnaast is het… Expand
Is this relevant?
2013
2013
Verslag van de lustrumconferentie van het Application Centre for Renewable REScources (ACRRES) op 7 maart 2013 te Lelystad. De… Expand
Is this relevant?
2013
2013
Краткая аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы реабилитации в уголовном процессе Украины, предложены пути их разрешения. 
Is this relevant?
2013
2013
У статті розглядається прийом телескопії як спосіб мовної компресії в рекламному дискурсі. Описані основні прийоми і функції мовної компресії. Дана коротка характеристика рекламним текстам, що використовують даний прийом. Розглянуті основні трактування поняття телескопії в сучасній лінгвістиці. Ключові слова: мовна компресія, телескопія, рекламний дискурс, мовна гра. В статье рассматривается приём телескопии как способ языковой компрессии в рекламном дискурсе. Описаны основные приёмы и функции языковой компрессии. Дана краткая характеристика рекламным текстам, использующим данный приём. Рассмотрены основные трактовки понятия телескопии в современной лингвистике. Ключевые слова: языковая компрессия, телескопия, рекламный дискурс, языковая игра. In article teleskopiya reception as a way of a language compression in an advertizing discourse is considered. The main receptions and functions of a language compression are described. The short characteristic is given to the advertizing texts using this reception. The main treatments of concept of a teleskopiya in modern linguistics are considered. Key words: language compression, teleskopiya, advertizing discourse, language game. 
Is this relevant?
2011
2011
Dit is het eerste van twee artikelen over het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS). De diagnostiek en behandelingsmogelijkheden… Expand
Is this relevant?
2009
2009
Naar aanleiding van een door De Meent B.V. te Boxtel opgesteld rapport over dit onderwerp hield een medewerker van dit bureau… Expand
Is this relevant?