• Publications
 • Influence
Zand in banen : zanddieptekaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de provincies Gelderland en Overijssel
3e geheel herz. druk. Een gezamenlijk onderzoeksrapport van de provincie Gelderland en de Universiteit Utrecht. Met een samenvatting in het Engels.
 • 20
 • 2
Overstromingen van de Rijn gedurende het Holoceen : Relevantie van de grootste overstromingen voor archeologie van het Nederlandse rivierengebied
Dit rapport relateert onlangs verworven kennis over de grootte en timing van zeldzaam grote overstromingen van de Rijn in Nederland en aangrenzend Duitsland aan toepassingen in deExpand
 • 6
 • 2
Wat wil de rivier zelf eigenlijk
Dit rapport beoogt enig inzicht te verschaffen in het natuurlijke gedrag van rivieren in Nederland, zowel zonder menselijke invloed als in de door de mens beinvloede situatie, in de huidige situatieExpand
 • 4
 • 2
Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta : Rhine-Meuse Delta Studies’ Digital Basemap For Delta Evolution And Palaeogeography
- ENGLISH - This digital dataset and brief explanation contains an updated reconstruction of successive channel belts in the subsurface of the Rhine-Meuse delta in the Netherlands. These channelExpand
 • 25
 • 1
Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied
Dit rapport betreft het project archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied (‘UIKAV 2014’), uitgevoerd door Deltares, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, in opdrachtExpand
 • 3
 • 1
Het Rijnmondgebied in het Vroeg Holoceen: inzichten uit een diepe put bij Blijdorp (Rotterdam)
Een 21 m diepe bouwput in Rotterdam bood de gelegenheid de basis van het Holocene pakket te bekijken. De afzettingen lieten een verdrinkend rivier- en duinlandschap zien als gevolg van snelleExpand
 • 3
Vervaardiging van hoogtemodellen en landschapskaarten naar periode en diepte voor archeologisch gebruik in Holoceen-afgedekte delen van Nederland
Ten behoeve van gebruik in een later door de opdrachtgever, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), op te zetten digitaal portaal met informatie voor archeologische professionals, zijn eenExpand
 • 1
Vernieuwd Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta : Beknopte toelichting bij het Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta
Dit rapport is een korte documentatie bij het ‘Vernieuwd Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn‐Maas delta’, dat in November 2012 digitaal wordt opgeleverd. Het digitaal basisbestandExpand
 • 1
Landschapsgenese en paleogeografie
Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van het geologische en paleolandschappelijke onderzoek in de Yangtzehaven. Het baseert zich op gegevens die in de periode 2009-2011 in opeenvolgende fasen vanExpand
 • 1
...
1
2
3
4
...