• Publications
  • Influence
De Veranderende Mens
In de loop der eeuwen heeft de mens steeds vragen gesteld en getracht deze to beantwoorden. Onze wetenschap berust hierop. Zander bewustzijn echter geen vragen.