Corpus ID: 82785120

Beknopt overzicht van kennis en onderzoek naar bijvangst van bruinvissen in de visserij in Nederland

@inproceedings{Couperus2009BeknoptOV,
  title={Beknopt overzicht van kennis en onderzoek naar bijvangst van bruinvissen in de visserij in Nederland},
  author={A. Couperus},
  year={2009}
}
De afgelopen jaren zijn enkele honderden bruinvissen per jaar aangespoeld aan de nederlandse kust, met name in de voorjaarsperiode. Sinds halverwege de jaren negentig is het aantal strandingen sterk toegenomen met een voorlopige piek in 2006. In dit rapport wordt ingegaan op de populatie van de bruinvis, in hoeverre de huidige sterfte deze populatie zouden kunnen bedreigen, en in hoeverre er een relatie gelegd kan worden tussen strandingen en visserij. Het onderzoek is verricht op verzoek van… Expand
2 Citations