N-hydroxy-2-glycolylaminofluorene

Known as: N-OH-GAF, N-hydroxy-N-glycolyl-2-aminofluorene 
 
National Institutes of Health

Topic mentions per year

Topic mentions per year

2000-2018
0120002018

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2018
2018
BAKGRUNN Vestre Viken tilbyr basal eksponeringsterapi til døgnpasienter med alvorlige sammensatte psykiske lidelser og lavt… (More)
Is this relevant?
2016
2016
Aborder la question des « jeunes schizophrènes » ne peut se faire sans se poser celles du diagnostic et du traitement précoces… (More)
Is this relevant?
2013
2013
Recently developed radiochromic films can easily be used to measure absorbed doses because they do not need development… (More)
 • figure 1
 • figure 2
 • figure 3
 • figure 4
Is this relevant?
2006
2006
Het grootste deel van de organismen, die onder den naam Monilia bekend staan, draagt dien naam ten onrechte, voornamelijk die… (More)
Is this relevant?
2005
2005
Since July 1974Nicotiana tabacum ‘Samsun NN’ plants, inoculated with the common strain of tobacco mosaic virus (TMV), have… (More)
 • figure 1
 • figure 2
 • figure 3
 • figure 4
 • figure 5
Is this relevant?
2005
2005
Hoewel door het nemen van cultuurmaatregelen (vruchtwisseling, verwijderen van „stekers”, vuurpunten snijden, vroegtijdig koppen… (More)
Is this relevant?
2005
2005
C E U T I S C H E C U M U L A T I E Sinds lang hebben de Belgische apothekers de aflevering van geneesmiddelen door een… (More)
Is this relevant?
2005
2005
Wanneer men zich ertoe zet om de betekenis van bet werk van Prof. Dr. EGBERTUS VAN SLOGTEREN voor de export van de bloembollen te… (More)
Is this relevant?
2004
2004
1. The area of cherry culture is decreasing in the Netherlands but improvement of the varieties would probably make cherry… (More)
 • table 1
 • table 2
 • figure I
 • figure 2
 • figure 3
Is this relevant?
Highly Cited
2002
Highly Cited
2002
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) regulate all pathways that use cGMP or cAMP as a second messenger. Five of the 11 PDE… (More)
 • figure 1
 • figure 2
 • figure 3
 • figure 4
Is this relevant?