Grading system:Find:Pt:Breast tumor:Nar:CAP cancer protocols

Known as: Grading system Brst Tumor CAP protocol, Grading system in Breast tumor by CAP cancer protocols, 分级系统:发现:时间点:乳腺肿瘤:叙述型:美国病理学家协会癌症方案 
 
National Institutes of Health

Topic mentions per year

Topic mentions per year

1964-2017
01219642017

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2017
2017
Background Fine needle aspiration cytology (FNAC) is a quick method to assess the tumor grade before its removal which will help… (More)
 • table 1
 • table 2
 • table 3
 • figure 1
 • figure 2
Is this relevant?
2014
2014
Amaç: Son zamanlarda yapılan araştırmalar bipolar bozukluktaki bilişsel işlev bozukluklarının sadece hastalığın aktif d… (More)
Is this relevant?
2014
2014
Amaç: Bu çalışmanın amacı yaygın anksiyete bozukluğu (YAB)’nun patogenezinde nesfatin-1’in olası rolünü araştırmaktır. Yöntem: Bu… (More)
Is this relevant?
2012
2012
Amaç: Tekrarlı transkraniyal magnetik uyarım (tTMU) için en uygun parametreler henüz tanımlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı ila… (More)
 • figure 1
 • figure 2
Is this relevant?
2011
2011
Amaç: Bu çalışmada plevranın açılmasının erken ameliyat sonrası kanama veya kardiyak tamponad gelişimi sıklığı üzerindeki etkisi… (More)
 • table 1
 • table 2
Is this relevant?
2011
2011
Amaç: Katokolaminerjik nörotransmitter enzim yıkıcılarından Katekol-O-Metil Transferaz (KOMT)’ın anormal aktivitesi miza… (More)
Is this relevant?
2009
2009
Amaç: Yeterli süre ve dozda tedaviye karfl›n, majör depresif bozuklu¤u bulunan hastalar›n yaklafl›k üçte biri tedaviye yan›t… (More)
 • table 1
 • figure 2
 • table 2
 • figure 1
Is this relevant?
1964
1964
Un organite d'ultrastructure typiquement mitochondriale a t6 rcemment observe chez les trypanosomes, en troite association avec… (More)
 • figure 7
Is this relevant?