Achromobacter sp. VB-MITS 012

 
National Institutes of Health

Topic mentions per year

Topic mentions per year

2005-2016
024620052016

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2016
2016
All rights reserved by www.ijsrd.com 501 Genetic Algorithm for Optimization of Time-Cost Trade-Off for Construction Kehkasha Khan… (More)
Is this relevant?
2013
2013
T his research article employs a mathematical model to boost the efficiency of the preventive maintenance planning model for an… (More)
 • figure 1
 • table 2
 • figure 2
 • figure 3
 • figure 4
Is this relevant?
2007
2007
Het gebruik van meelwormen voor visch-aas, of voor voedsel voor vogels en kleine zoogdieren heeft een geregelde vraag om… (More)
Is this relevant?
2005
2005
The suitability of inoculations of leaf disks of 1.8 cm diameter in determining resistance of coffee toHemileia vastatrix, the… (More)
 • table 1
 • table 3
 • table 2
 • table 4
 • table 5
Is this relevant?
2005
2005
The use of the term virion, proposed in 1962, is discussed. From new views on the nature of certain viruses, it is concluded that… (More)
Is this relevant?
2005
2005
In ‘cowpea’-planten die onvatbaar zijn voor het ‘cowpea’-mozaïekvirus (CPMV) kan dit virus, mits infectieus, infectie door vier… (More)
 • table 1
 • figure 1
Is this relevant?
2005
2005
In Western Germany treatment of heroin addicts with methadone is employed with considerable reserve. Nevertheless the Supreme… (More)
Is this relevant?
2005
2005
De rentabil i tei t van een frui t teel tbedri jf is afhankelijk van vele factoren, waarmede de fruittelers, die streven naar zoo… (More)
Is this relevant?
2005
2005
Stamboeken, mits goed ingericht, zijn van groote waarde, omdat zij gegevens verschaffen omtrent het genotype der fokdieren, dat… (More)
Is this relevant?