Referral information:Find:Pt:Speech therapy treatment plan:Nar

Known as: ??????????? ??????????:???????:??????:????????? ??????? ????:????, Informazioni di riferimento:Osservazione:Pt:Piano di cura di terapia di logopedia:Nar, Speech therapy treatment plan, Referral information (narrative) 
 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2015
2015
Программы подготовки Запись на курсы Направление специальности Творческие специальности Структура стандартной программы: История искусства. Подготовка портофлио. Профильный предмет Длительность программы: октябрь-январь/февраль Учебная дотация: 10 ак.ч. в неделю Стоимость программы,евро: 600 Направление специальности Экономические специальности Структура стандартной программы: Математика. Иностранный язык. Экономическая терминология Длительность программы: октябрь-июнь/январь-июнь Учебная дотация: 10 ак.ч в неделю Стоимость программы, евро: 600/450 Направление специальности Технические специальности Структура стандартной программы: Математика. Геометрия или физика. Тех.терминология Длительность программы: октябрь-июнь/январь-июнь Учебная дотация: 10 ак.ч в неделю Стоимость программы, евро: 600/550 Направление специальности Медицинские специальности Структура стандартной программы: Физика. Химия. Биология Длительность программы: октябрь-июнь/ январьиюнь Учебная дотация: 12 ак.ч в неделю Стоимость программы, евро: 800/650 Направление специальности Гуманитарные специальности Структура стандартной программы: Основы общественных наук (ZSV). Предпосылки к обучению (OSP). Длительность программы: октябрь – июнь/ январь-июнь Учебная дотация: 8 ак.ч в неделю Стоимость программы, евро: 500/400 Направление специальности: Магистратура (экономические, технические и гуманитарные специальности) 
Is this relevant?
2014
2014
  • В. Г. Редько
  • 2014
Аннотация. Предлагается новое направление исследований – моделирование когнитивной эволюции, т.е. эволюции познавательных способностей биологических организмов. Это моделирование связано с основаниями науки, основаниями математики. Характеризуется направление «Адаптивное поведение», в рамках которого развивается задел исследований когнитивной эволюции. Излагаются модели адаптивного поведения автономных агентов, обладающих когнитивными свойствами. Предлагаются контуры программы будущих исследований когнитивной эволюции. 
Is this relevant?
2013
2013
Центра профориентации молодежи и содействия трудоустройству выпускников РГУ имени С.А. Есенина по реализации направлений деятельности университета на 2015-16 учебный год 1. Приоритетное направление деятельности подразделения: содействие трудоустройству выпускников с учетом потребностей регионального рынка. 2. Цель в области системы менеджмента качества: содействие трудоустройству выпускников вуза по приобретенным специальностям/направлениям подготовки 
  • table 1
  • table B11
Is this relevant?
2012
2012
Питання впровадження дистанційного професійного навчання сьогодні активно вивчається всіма ланками професійно-технічної освіти. Дотепер в нормативно-правових документах та науковій літературі дистанційне навчання розглядається як «індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [1]. Під дистанційним професійним навчанням будемо розуміти процес формування професійної компетентності, необхідної для виконання певної роботи чи групи робіт, що може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах (шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг), який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційних технологій. Для з’ясування стану організаційно-педагогічного забезпечення дистанційного професійного навчання нами було проведено опитування педагогів професійно-технічних навчальних закладів, у якому взяли участь майже 3500 респондентів. Найактивнішими були педагоги м. Києва (454 особи), Львівської (395 осіб), Сумської (386 осіб), Луганської (323 особи), Черкаської (298 осіб) та Одеської (266 осіб) областей (рис. 1). 
Is this relevant?