Skip to search formSkip to main content

Planera aquatica

 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
Review
2015
Review
2015
The majority of research done of the change in climate supports the theory that our climate is changing. The frequency of heavy… Expand
Is this relevant?
2014
2014
Detta ar ett examensarbete skrivet i samarbete med Skanska Grundlaggning Syd med syftet att utreda hur deras planeringsarbete ser… Expand
Is this relevant?
2012
2012
Uppsala fran da till nu : [Recension av: Anna Nilsen (red.) Att planera for 2000-talet : exemplet Uppsala] 
Is this relevant?
2011
2011
Syftet med arbetet ar att undersoka hur vi idag i Sverige planerar for industrier och verksamheter i anslutning till bostader… Expand
Is this relevant?
2011
2011
”Att planera stadsliv” utgar ifran planeringen av det offentliga rummet och teorier angaende planeringen av stadsliv samt den… Expand
Is this relevant?
2000
2000
Multimedia ar tekniken som ger liv och rorelse i vara datorer! Arbetet med att utveckla multimediasystem engagerar yrkesgrupper… Expand
Is this relevant?