Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu
You are currently offline. Some features of the site may not work correctly.

Neutrophil cytoplasmic Ab:ACnc:Pt:Ser:Qn:IF

Known as: Neutrophil cytoplasmic Ab [Units/volume] in Serum by Immunofluorescence, Neutrophil cytoplasmic Ac [Units/volume] in Serum by Immunofluorescence, Neutrophile cytoplasmique , Ac:Concentration arbitraire:Temps ponctuel:Sérum:Quantitatif:Immunofluorescence 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2014
2014
Ciągle uwalnianie czynnika wzrostu kolonii granulocytow (G-CSF) jest niezbedne do podtrzy­mania stalego wytwarzania neutrofili… Expand
2014
2014
Resume Les recepteurs Fc (FcRs) sont des molecules qui reconnaissent specifiquement les fragments Fc des differentes classes d… Expand
2007
2007
Wpływ wolnych rodników na procesy utraty masy kostnej wydaje się być znaczący dla zrozumienia tych mechanizmów. Szczególnie… Expand
2003
2003
Niektóre efekty HRT mog1 byæ zwi1zane z antyoksydacyjnym dzia3aniem estrogenów, które chroni1 struktury komórki przed… Expand