Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

NAc-cysta

National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2016
2016
血栓闭塞性脉管炎(TAO)发生和发展的确切原因仍不清楚,目前比较明确的机制包括与MTHFR、CBS相关的基因缺陷导致同型半胱氨酸,B6、B12缺乏,吸烟、感染等遗传和环境因素在TAO… 
2015
2015
Epidermoidni cysty jsou vzacne, benigni a pomalu rostouci leze. Mohou dosahnout až enormnich velikosti, casto bez navozeni… 
2012
2012
The combined use of a dual-UV detector as well as a fluorimetric and a multielectrode electrochemical detector (equipped with a… 
2007
2007
Autoři prezentují kazuistiky tří pacientů, u kterých zobrazovací vyšetření prokázala benigní expanzivně se chovající kostní lézi… 
2005
2005
6 / 2004 PEDIATRIE PRO PRAXI / www.pediatriepropraxi.cz Úvod Bronchiální cysty jsou vývojové anomálie ve tvaru tenkostěnné dutiny… 
2005
2005
5278 www.solen.cz Pediatrie pro praxi 2003 / 5 279 www.solen.cz Pacientem byl osmiměsíční kojenec z první fyziologické gravidity… 
1981
1981
M.S., a 5-year-old girl presented at 10 months with developmental delay, severe hypotonia, respiratory difficulty and inability…