KHI 201

Known as: KHI-201 
 
National Institutes of Health

Topic mentions per year

Topic mentions per year

2007-2015
012320072015

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2014
2014
Tóm tắt: Các cửa sông, lạch triều (gọi tắt là các cửa biển) trong điều kiện tự nhiên luôn có xu thế phát triển theo hướng đạt tới… (More)
Is this relevant?
2013
2013
Sự rời rạc trong cách truyền tải thông tin của hệ thống CAD từ lâu đã là rào cản cho việc chia sẻ thông tin giữa các thành viên c… (More)
Is this relevant?
2012
2012
Being one of family members of 54 ethnic groups in Vietnam, the Chinese Group experienced a process of formation and long-term… (More)
Is this relevant?
2011
2011
 • NHỮNG VẤN, ĐỀ CỦA, +7 authors Quang Sơn
 • 2011
Credit-based system is a modern training program that has a number of advantages such as flexibility, learners’ sense of… (More)
Is this relevant?
Review
2011
Review
2011
Of the components of Vietnamese culture, sea factors are not the leading factors in the formation of a native culture, but its… (More)
Is this relevant?
2010
2010
 • giá định, lượng kết, quả nghiên, cứu khoa học
 • 2010
Các hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ gồm nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất, trong đó hoạt động nghiên cứu thường được… (More)
Is this relevant?
2009
2009
Tóm tắt. Hầu như không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ đã bất ngờ nổ ra vào giữa n… (More)
Is this relevant?
2007
2007
 • phân tích, cấu trúc, diễn ngôn, của văn bản, Le Thanh Huong
 • 2007
This paper presents a system for automatically generating the discourse structure of text. The system is divided into two levels… (More)
 • table 3
 • figure 2
 • figure 3
 • table 4
Is this relevant?
2007
2007
 • mới các, Chương trình, +5 authors Khoa Khoa
 • 2007
1. Giới thiệu Trong bối cảnh toàn cầu hoá và một thế giới phẳng, Việt Nam đã và đang trong quá trình hội nhập với các nước về nhi… (More)
Is this relevant?
2007
2007
 • phân tích, cấu trúc, diễn ngôn, của văn bản, Le Thanh Huong
 • 2007
This paper presents a system for automatically generating the discourse structure of text. The system is divided into two levels… (More)
 • table 3
 • figure 2
 • figure 3
 • table 4
Is this relevant?