GiaI protein, Crassostrea gigas

 
National Institutes of Health

Topic mentions per year

Topic mentions per year

2009-2015
0120092015

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2016
2016
May 16, 2016 Type Package Title Calibration Plot for Proteomics Version 0.3.5 Date 2016-05-11 Author Quentin Giai Gianetto… (More)
Is this relevant?
2015
2015
  • N. H. Thanh, GIÁO DỤC THÓI, +12 authors TÓM TẮT
  • 2015
TÓM TẮT Giáo dục thói quen văn hoá vệ sinh (TQVHVS) là một trong những nhiệm vụ của giáo dục con người toàn diện. Đối với trẻ mẫu… (More)
Is this relevant?
2013
2013
  • NÓI ĐẦU, T. May, +22 authors nhân dân
  • 2013
LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ n… (More)
Is this relevant?
2011
2011
  • NHỮNG VẤN, ĐỀ CỦA, +7 authors Quang Sơn
  • 2011
Credit-based system is a modern training program that has a number of advantages such as flexibility, learners’ sense of… (More)
Is this relevant?
2009
2009
  • CÁC THUẬT NGỮ, KHOA HỌC
  • 2009
1. Actinomycetes. Một nhóm các vi sinh vật mang những đặc tính của nấm và vi khuẩn (Bacteria). 2. Amôniac hóa (Ammonification). S… (More)
Is this relevant?