Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Genetic risk algorithm sensitivity:Ratio:Pt:^Patient:Qn

Known as: ???????????? ???? ???????? ????????????????:?????????:??????:^???????:?????, Genetic algorithm sensitivity, Algoritmo rischio genetico, sensibilità:Rapporto:Pt:^Paziente:Qn 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2017
2017
У статті обгрунтовано стратегічні пріоритети збалансованого розвитку рекреаційних територій. Визначено, що методичний підхід до формування комплексу стратегічних пріоритетів має грунтуватися на таких діях: комплексний аналіз — визначення мети — розробка альтернативних стратегій — вибір стратегії — реалізації стратегії. Тобто доцільно використовувати алгоритм формування комплексу стратегічних альтернатив реалізації ресурсного потенціалу рекреаційної території — стратегії: використання можливостей; усунення загроз зовнішнього середовища, збереження і використання сильних сторін території; усунення слабких сторін з подальшим якісним аналізом сформованого комплексу стратегічних альтернатив. Такого роду підхід дає змогу побудувати структурно-логічну модель стратегії з урахуванням переваг рекреаційної території, унікальності територіального рекреаційного продукту, культурно-етнічної самобутності регіонального суспільства, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності рекреаційної території загалом. За результатами ранжирування і групування регіонів України за рівнем ресурсного потенціалу рекреаційних територій запропоновано три сценарії їх розвитку: територія як сировинний донор; нейтральні території; територія як сировинний реципієнт. Для кожного сценарію розвитку рекреаційних територій і забезпечення рекреаційних послуг для населення розроблено стратегію збалансування за відповідною підсистемою загальної рекреаційної системи. 
2013
2013
Are developed a algorithm and code to convert and transfer information between different databases of substances used in… 
2008
2008
The Improvable Deflate Algorithm proposed in this paper has a certain improvement based on the previous Deflate Algorithm. In our…