Skip to search formSkip to main content
You are currently offline. Some features of the site may not work correctly.

Genetic risk algorithm sensitivity:Ratio:Pt:^Patient:Qn

Known as: ???????????? ???? ???????? ????????????????:?????????:??????:^???????:?????, Genetic algorithm sensitivity, Algoritmo rischio genetico, sensibilità:Rapporto:Pt:^Paziente:Qn 
 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2018
2018
In order to accelerate magnetic resonance imaging (MRI) scanning, fast MRI technique based on compressed sensing (CS) was… Expand
2017
2017
У статті обгрунтовано стратегічні пріоритети збалансованого розвитку рекреаційних територій. Визначено, що методичний підхід до формування комплексу стратегічних пріоритетів має грунтуватися на таких діях: комплексний аналіз — визначення мети — розробка альтернативних стратегій — вибір стратегії — реалізації стратегії. Тобто доцільно використовувати алгоритм формування комплексу стратегічних альтернатив реалізації ресурсного потенціалу рекреаційної території — стратегії: використання можливостей; усунення загроз зовнішнього середовища, збереження і використання сильних сторін території; усунення слабких сторін з подальшим якісним аналізом сформованого комплексу стратегічних альтернатив. Такого роду підхід дає змогу побудувати структурно-логічну модель стратегії з урахуванням переваг рекреаційної території, унікальності територіального рекреаційного продукту, культурно-етнічної самобутності регіонального суспільства, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності рекреаційної території загалом. За результатами ранжирування і групування регіонів України за рівнем ресурсного потенціалу рекреаційних територій запропоновано три сценарії їх розвитку: територія як сировинний донор; нейтральні території; територія як сировинний реципієнт. Для кожного сценарію розвитку рекреаційних територій і забезпечення рекреаційних послуг для населення розроблено стратегію збалансування за відповідною підсистемою загальної рекреаційної системи. 
2013
2013
Fraud activities have contributed to heavy losses suffered by telecommunication companies. In this paper, we attempt to use… Expand
  • figure 1
  • table 1
  • table 2
  • figure 2
  • table 3
2009
2009
The finite frequency bandwidth of ultrasonic transducer is the most significant factor that limits the time resolution of the… Expand
  • figure 1
  • figure 2
  • figure 3
  • figure 4
  • figure 5
2008
2008
The Improvable Deflate Algorithm proposed in this paper has a certain improvement based on the previous Deflate Algorithm. In our… Expand