Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Elacatinus sp. BOLD:AAE8191

Known as: Gobiidae sp. BIN45355, Gobiidae sp. MVM-2010-2 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2014
2014
Проаналізовано видовий склад родини Бичкові у прибережній зоні водойм Придніпров’я. Досліджено структурно-функціональні особливості організації прибережних угруповань бичкових. Проаналізовано особливості просторового розподілу Gobiidae на акваторії річок і водосховищ, їх роль у літоральних угрупованнях риб. У водоймах Дніпропетровської області зареєстровано 8 видів родини Gobiidae: Neogobius melanostomus , N. kessleri , N. fluviatilis , N. gymnotrachelus , Mesogobius batrachocephalus , Proterorhinus marmoratus , Benthophilus stellatus , B. brauneri . Бички швидко розселяються по різних водоймах. Найбільша чисельність бичкових відмічена для акваторій Дніпровського водосховища (113,8 екз./100 м 2 ). Видом-домінантом серед Gobiidae є N. fluviatilis , субдомінантом – N. melanostomus . Головними трофічними конкурентами N. fluviatilis є молодь промислових риб. У р. Самара (притока Дніпровського водосховища) коефіцієнти перекриття трофічних ніш між бичком і пліткою досягають 0,95, плоскиркою – 0,91, карасем сріблястим – 0,88, краснопіркою – 0,87, лящем – 0,62. У р. Інгулець, яка впадає у Каховське водосховище, повне перекриття трофічної ніші спостерігається між N. fluviatilis та Syngnathus abaster nigrolineatus (1,0), майже повне – між бичком і новим агресивним видом іхтіофауни Придніпров’я – Lepomis gibbosus (0,97). Аборигенні риби водойм Дніпропетровської області (у тому числі промислові) піддаються потужному трофічному пресингу з боку малоцінних, «смітних» або чужорідних видів