Coraz

 
National Institutes of Health

Topic mentions per year

Topic mentions per year

2007-2015
01220072015

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
Review
2016
Review
2016
Cukrzyce wtórne są niejednorodną grupą, w klasyfikacji WHO mieszczą się w grupie innych typów cukrzyc. W pracy omówiono cukrzyc… (More)
Is this relevant?
2016
2016
 • Maria POBóG-LENA, RTOW ICZ, Ara es l’hora
 • 2016
Sytuacja polityczna w Katalonii w ciągu ostatnich miesięcy zmienia się jak w kalejdoskopie. Katalońskie ruchy narodowe… (More)
Is this relevant?
2016
2016
 • 2016
Artykuł zajmuje się problematyką trwającej obecnie transformacji konstytucyjnej, która została odnowiona w trakcie rewolucji na… (More)
Is this relevant?
2015
2015
 • W Rozdziale
 • 2015
Motywacją do badań nad równaniami opisującymi odkształcenia termo-lepko-sprężyste jest potrzeba lepszego opisu procesów zachodz… (More)
Is this relevant?
2013
2013
W dzisiejszych czasach komputery można znaleźć praktycznie we wszystkich obszarach działalności człowieka. Nowoczesne społecze… (More)
Is this relevant?
2011
2011
Wiele badań klinicznych wskazuje na obniżone stężenie kwasu moczowego w osoczu chorych na stwardnienie rozsiane (SR) w stosunku… (More)
Is this relevant?
2011
2011
Zespół zaburzeń oddychania podczas snu i podczas wysiłku występuje u co najmniej 40% chorych z zaawansowaną niewydolnością serca… (More)
Is this relevant?
2008
2008
 • Anatomii Zamiejscowego Wydzia, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 2008
STRESZCZENIE Spotykane w literaturze pogl1dy o budowie wiêzad3a krzy¿owego tylnego s1 niejednolite. Mo¿na uszeregowaæ je od… (More)
 • figure 1
 • figure 2
 • figure 3
 • figure 4
 • figure 5
Is this relevant?
2008
2008
Z przemianami fazowymi spotykamy się w wielu bardzo różnych sytuacjach, poczynając od zmian stanu skupienia substancji, z czym… (More)
Is this relevant?
2007
2007
This paper presents method of create turbocharger’s rotor with computer aided design. Model of rotor has been create with C++ and… (More)
 • figure 1
 • figure 2
 • figure 3
 • figure 4
Is this relevant?