Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Chlorine:MCnc:Pt:Water:Qn

Known as: ??:????:????:??:??, Chlorine [Mass/volume] in Water, Chlorine:Masse/Volume:Ponctuel:Eau:Numérique 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2017
2017
Título: Elestrosínteis de compuestos inorgánicos: industria Cloro-Álcali. Resumen La electrosíntesis se define como la obtención… 
2013
2013
BACKGROUND Recently, a hydrosoluble chlorine composed of sodium salts chlorine e6, chlorine p6, and purpurine-5 has been shown to… 
2008
2008
Een goede reiniging van de melkinstallatie is een voorwaarde voor het kunnen afleveren van rauwe melk van de hoogste… 
2008
2008
  • G. Staes
  • Tijdschrift over Plantenziekten
  • 2008
  • Corpus ID: 27961732
matig in het chilisalpeter verdeeld is. -Het komt mij daarom ook twljfelachtig voor, of her onderzoek van slechts 6en monster uit… 
2005
2005
In de productieteelt van schorseneren waren bij de start van de proeven een beperkt aantal chemische onkruidbestrijdingsmiddelen… 
2004
2004
Objetivo Esta practica pretende acercar a los estudiantes el proceso de sintesis de cloro (Cl2) e hidroxido sodico (NaOH, sosa… 
2004
2004
VOL 23 NÚM 5 MAYO 2004 L a desinfección del agua es el último paso de los que constituyen su proceso de potabilización y, qu… 
1997
1997
LA INVENCION SE REFIERE A PROCEDIMIENTOS DE PREPARACION DE [1S [1A,2B,3B,4A(S * ]] - 4 - [7 - [[1 - (3 - CLORO - 2 TIENIL)METIL… 
1995
1995
Antropogene emissies van chloor- en broomhoudende verbindingen worden algemeen beschouwd als de belangrijkste veroorzakers van de…