Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Saussurea yakla

Known as: Saussurea yakla C.B.Clarke 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2013
2013
21. yuzyil, yeni kitlesel siddet ve savas bicimlerini beraberinde getirmistir. Bir taraftan klasik savas olarak gorulen… 
2010
2010
Ara trma verileri, stanbul Sanayi Odas’nn tespit etti i 500 buyuk sanayi i letmesi uzerinde gercekle tirilen anket yoluyla… 
2009
2009
Inflation targeting occured for coping with the inflation and providing price stability after 1990s. In addition it started to… 
2008
2008
The result from experimental study displays that as the physical properties of condensate gas are very complicated,they brings… 
2008
2008
Bu calismada, Turkiye ’deki halk kutuphanelerinde calisan kutuphaneci ve yoneticiler icin 2006-2007 yillarinda Turk… 
2007
2007
Neuropathic pain is a common symptom of a group of heterogenic diseases including pain related diseases, cen tral or peripheric… 
2006
2006
birsozcuige eklergetirilerek onlarca farkli sozcuik Buqali,mada, optik karakter tanima, sessentezleme ve uiretilebilir… 
2006
2006
E itimde olmazsa olmaz uc bolum planlama, o retim ve de erlendirmedir. Bu bolumlerden de erlendirme e itim-o retiminde istenilen… 
2005
2005
Insan,  en  uzun  bak1m  ile  bilyGyen  ve   olgunla an,   6zellikle   yocukluk   d6neminde korunmas1, kollanmas1, desteklenrnesi… 
1993
1993
<;:a11,mam1zda, istanbul'da yliksek ogrenim g6ren 260 ktz iigrencinin hijyenik alt,kan l1klan ve genital akmtt durumu incelenmi…