Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Rubella virus Ab:ACnc:Pt:Ser:Qn:HAI

Known as: Rubella virus Ab [Units/volume] in Serum by Hemagglutination inhibition, ???? ??:?????:???:??:???:??????????, Virus de la rubéole Ac:Concentration arbitraire:Temps ponctuel:Sérum:Quantitatif:Inhibition de l'hémagglutination 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2014
2014
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Lưới địa kỹ thuật ngay cang được sử dụng rộng rai trong việc gia cường nền… 
2012
2012
B. Liên hệ với môn học khác Môn tiên quyết: Không có Môn trước: Không có C. Tóm tắt nội dung môn học (course description) Môn học… 
2011
2011
【Abstract】 Objective: To explore the expression of GSK-3β, CDK-5 and PP2A and the regulation of them by Aβ25~35 and ginsenoside… 
2008
2008
The Journal of Neuroscience has received a report describing an investigation by the Shanghai Institute of Biological Sciences… 
2008
2008
Luận an tiến sĩ xa hội học. Chuyen nganh: Xa hội học Thời gian bảo vệ: năm 2007 Địa điểm bảo vệ: Trường Đại học Khoa học xa hội… 
2008
2008
Generally,the line of "Hai Lai Jiu Ju Hua" in the Chinese poem "Visit an Old Friend's Family" written by Meng Hao Ran of Tang… 
1997
1997
马克思与海涅二三事———为纪念海涅诞生200周年而作程代熙马克思一生热爱海涅,甚至就是在诗人晚年,做了蠢事,在政治上陷马克思于极不利的地位时,马克思对海涅仍厚爱如昔。马克思和海涅是在1843年12月,经由卢格的介绍相识于巴黎的。那时马克思25岁,海涅...