RNF216 protein, human

Known as: TRIAD3 protein, human, Ubiquitin-Conjugating Enzyme 7-Interacting Protein 1, Ring Finger Protein 216 
E3 ubiquitin-protein ligase RNF216 (866 aa, ~99 kDa) is encoded by the human RNF216 gene. This protein is involved in ubiquitination and degradation… (More)
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2011
2011
ganiseerd als een netwerk en waarin tekstblokken met elkaar zijn verbonden via ‘hyperlinks’ (actieve verwijzingen). Door op een… (More)
Is this relevant?
2010
2010
Het is algemeen bekend dat duizeligheid, evenwichtsstoornissen en vallen toenemen met de leeftijd. Naar het huidige inzicht… (More)
Is this relevant?
2003
2003
Een belangrijk deel van de economische groei in ons land in de afgelopen decennia is toe te schrijven aan de stijging van de… (More)
Is this relevant?
Review
1995
Review
1995
• A submitted manuscript is the author's version of the article upon submission and before peer-review. There can be important… (More)
Is this relevant?
1987
1987
The effects of plant development and leaf age on the infection efficiency (IE), the latency period (LP) and the sporulation… (More)
  • table I
Is this relevant?
1980
1980
neesmiddel kan de rijvaardigheid nadelig bei'nvloeden'. Mag er dan wel of beslist niet worden gereden? Met name een chauffeur en… (More)
Is this relevant?
1970
1970
  • Ewa Blok
  • Hydrobiologische Vereniging: Mededelingen van de…
  • 1970
Het veldonderzoek van herbiciden is reeds vele jaren in voortreffelijke harmonie uitgevoerd door het Instituut voor Biologisch en… (More)
Is this relevant?
1953
1953
De volgende vier typen van toepassingsmogelijkheden zijn behandeld. 1. Van een geconstateerde correlatie tussen twee grootheden… (More)
Is this relevant?
1939
1939
G e d a c h t e en geloof hebben in den loop der eeuwen elkaar gezocht, elkaar vermeden, elkaar betreden. ETIENNE GXLSON heeft in… (More)
Is this relevant?
1937
1937
Is significa een wetenschap? Bij wetenschap denkt men een algemeen-geldige ,,zaakstelling" 6n een algemeen-geldige methode. Als… (More)
Is this relevant?