Platelet distribution width:EntVol:Pt:BldCo:Qn:Automated count

Known as: Curva de distrubucion plaquetaria:Volumen entítico:Punto temporal:Sangre de cordón umbilical:Qn:Contaje automático, Platelet distribution width:Entitic Volume:Point in time:Blood - cord:Quantitative:Automated count, ???????:????:???:????:???:??????? 
 
National Institutes of Health

Topic mentions per year

Topic mentions per year

2007-2016
012320072016

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2017
2017
ÖZ Amaç: Bu çalışmada, bronşektazili çocuk ve erişkin hastalarda klinik bulgular, cerrahi endikasyonlar, cerrahi işlemler… (More)
 • table 1
 • table 2
 • table 3
Is this relevant?
Review
2016
Review
2016
ÖZ Amaç: Bu çalışmada kliniğimize yabancı cisim şüphesi ile başvuran hastaların tanı ve tedavi yöntemleri değerlendirildi ve sonu… (More)
 • figure 1
 • table 2
 • table 1
 • figure 2
 • figure 3
Is this relevant?
2016
2016
ÖZ Amaç: Bu makalede trakeobronşiyal perforasyonlar ve bunların tedavisi ile ilgili deneyimlerimiz sunuldu. Ça­lış­ma­ pla­n… (More)
 • table 2
 • figure 1
 • figure 2
 • figure 3
 • figure 4
Is this relevant?
2016
2016
Amaç: Bu çalışmada özofagusun nadir görülen malign tümörleri olan bir grup hastanın özellikleri literatür eşliğinde tartışıld… (More)
 • table 1
 • figure 1
 • figure 2
Is this relevant?
Review
2014
Review
2014
Amaç: Bu yazıda rüptüre sinüs Valsalva anevrizması (RSVA) tamirindeki beş yıllık deneyimimiz ve yama ile kapamanın etkinliğine… (More)
 • figure 1
 • table 1
 • figure 2
 • table 2
 • table 3
Is this relevant?
2012
2012
Amaç: Bu çalışmada kardiopulmoner baypas (KPB) sırasında venoarteriyel karbondioksit farkı (Dv-a PCO2) ve laktat arasındaki… (More)
 • table 1
 • table 2
 • table 3
 • table 4
 • table 5
Is this relevant?
2007
2007
An einer Vielzahl rekonstruierter Karyotypen vonVicia faba, die sowohl die individuelle Ansprechbarkeit jedes Chromosomenpaares… (More)
Is this relevant?