Other symptoms/complaints breast in pregnancy

Known as: Autre sympt seins si grossesse, Otros s/s mama en emb, UGATZ-GURUINETAZ BESTE ZENBAIT S./K.(HAURDUNALDIAN ZEHAR) 
 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2014
2014
This longitudinal study analyses the differences between the students' concept of health at different stages of basic medical… (More)
Is this relevant?
2012
2012
Moni meista tarvitsee elamansa aikana sairaalaa. Useat meista ovat syntyneet sairaalassa, moni meista on kaynyt siella… (More)
Is this relevant?
2012
2012
• Vapaa-ajan liikunta lisääntyi miehillä ja väheni naisilla vuosien 2007 ja 2012 välillä, mutta muutokset olivat vähäisiä. • Joka… (More)
Is this relevant?
2010
2010
Kansantalouden tilinpito ja bruttokansantuote eivat enaa anna oikeaa kuvaa hyvinvoinnin kehityksesta. Ne olisikin tarpeen… (More)
Is this relevant?
2010
2010
Taloudellisesta nakokulmasta katsottuna yrityksen tai toimialan kansainvalistymiselle ei ole yksiselitteista maaritelmaa, mutta… (More)
Is this relevant?
2009
2009
Artikkelissa kuvataan yhden Kauppalehdessa ilmestyneen Japanin taloudellista tilannetta kasittelevan paakirjoituksen yhteyksia… (More)
  • table 1
  • figure 1
  • table 2
  • table 3
  • table 4
Is this relevant?
2009
2009
Transition Edge Sensors (TES) have been under heavy research in recent years thanks to their excellent energy resolution and high… (More)
  • figure 2.1
  • figure 2.2
  • figure 2.3
  • figure 2.4
  • figure 2.5
Is this relevant?
2001
2001
Psykososiaalinen tyo on ammatillistunut ja erikoistunut sadan viime vuoden aikana samaan tapaan kuin monet muut modernisoituvan… (More)
Is this relevant?