Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu
You are currently offline. Some features of the site may not work correctly.

Menthol 110 MG/ML / methyl salicylate 310 MG/ML Topical Cream

Known as: METHYL SALICYLATE 31 g in 100 g / MENTHOL 11 g in 100 g TOPICAL CREAM [FREEZIN COLD TOAST], menthol 11 % / methyl salicylate 31 % Topical Cream 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2014
2014
У статті наведено результати досліджень впливу різних концентрацій тіотриазоліну у складі середовища для кріоконсервування сперми псів (2, 4, 6, 8, 10 та 12 мг/мл) у порівнянні з середовищем без додавання тіотриазоліну. Вивчено зміни активності сперміїв, цілісності плазматичних мембран, збереженості акросом і виживаності сперміїв за різної концентрації тіотріазоліну в середовищі для заморожування сперми псів. Використали еякуляти дев’яти клінічно здорових статевозрілих псів різних порід. У результаті проведених досліджень встановлено, що тіотриазолін у концентрації 2 та 4 мг/мл не спричинив вірогідного зростання активності сперміїв після розморожування порівняно з контролем. Встановлено, що збільшення концентрації тіотріазоліну до 6 мг/мл призвело до вірогідного зростання (р˂0,05) активності сперміїв псів після розморожування на 7,6 % порівняно з контролем. Подальше збільшення концентрації тіотріазоліну (8, 10 та 12 мг/мл) у складі середовища для заморожування сперміїв спричинило зростання активності сперміїв псів після розморожування з високою вірогідністю (р˂0,001) порівняно з контролем, однак між ними не спостерігалось вірогідної різниці, що вказує на відсутність позитивного впливу тіотріазоліну на активність сперміїв псів після розморожування при збільшенні концентрації з 8 до 12 мг/мл. За збільшення концентрації тіотріазоліну у середовищі до 10 та 12 мг/мл спостерігалося зниження кількості сперміїв з неушкодженою плазматичною мембраною на 11,7 та 14,3 % (р˂0,001) відповідно. Вивчаючи показник виживаності сперміїв після розморожування в середовищах з різною концентрацією тіотріазоліну, спостерігався позитивний вплив тіотріазоліну, вже починаючи з концентрації 4 мг/мл, де значення цього показника було на 6,9 % вище (р<0,05) відносно контролю.