Skip to search formSkip to main content

Capitol Fax

Capitol Fax is a daily political newsletter covering Illinois politics. It was founded in 1993 by Rich Miller. It costs $500 per year to subscribe to… Expand
Wikipedia

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
Review
2017
Review
2017
And They Entered as Ladies: When Race, Class and Black Femininity Clashed at Central High School,” explores the intersectionality… Expand
Is this relevant?
2016
2016
El treball de recerca dut a terme en aquesta tesis doctoral, preten integrar l?educacio ambiental en el curriculum de quimica d… Expand
Is this relevant?
2014
2014
Aquesta investigacio preten comparar els estils de socialitzacio, amb els quals, els pares eduquen i socialitzen als seus fills i… Expand
Is this relevant?
2008
2008
RESUM Aquesta tesi doctoral socupa de les operacions discursivocognitives destabliment de referents i de represa lexica de la… Expand
Is this relevant?
2005
2005
El futbol, i concretament el F.C. Barcelona, ha estat un espai molt poc visitat per les ciencies socials. Amb l'objectiu de… Expand
Is this relevant?
2003
2003
En aquest llibre s'ofereix una introduccio a la probabilitat i a l'estadistica adaptada a l'alumnat de primer curs d'una… Expand
Is this relevant?
2002
2002
Aquest llibre constituieix una eina de treball per a l'estudi de la quimica a nivell universitari . Cada capitol conte el… Expand
Is this relevant?
1998
1998
Aquesta memoria s'ha escrit amb l'anim d'exposar els punts de vista i els resultats nous que l'autor ha pogut obtenir. No s'hi… Expand
Is this relevant?
1991
1991
Ways of measuring the fiscal capacity of school systems are examined in this paper, which presents a representative tax system… Expand
  • table 1
  • table 2
  • table 3
  • table 4
  • table 4
Is this relevant?
1988
1988
LA TESI CERCA DELIMITAR INSTRUMENTS D'ANALISI QUE PERMETIN UNA DESCRIPCIO GEOMETRICA DEL TERRITORI TANT EN QUENT LA PERCEPCIO DE… Expand
Is this relevant?