Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Capitol Fax

Capitol Fax is a daily political newsletter covering Illinois politics. It was founded in 1993 by Rich Miller. It costs $500 per year to subscribe to… 
Wikipedia

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2016
2016
En aquesta tesi s'estudia la dimensio (k,t)-metrica dels grafs. Particularment s'emfatitza en la dimensio k-metrica i la dimensio… 
2014
2014
Aquesta investigacio preten comparar els estils de socialitzacio, amb els quals, els pares eduquen i socialitzen als seus fills i… 
2011
2011
Aquest llibre ofereix els continguts que, sobre una part de la fisica, els autors han impartit durant els ultims anys a l’alumnat… 
2008
2008
El nostre treball de tesi s'inscriu dins el camp de la investigacio educativa i planteja com a objectiu la necessitat d'obrir el… 
2005
2005
El futbol, i concretament el F.C. Barcelona, ha estat un espai molt poc visitat per les ciencies socials. Amb l'objectiu de… 
2002
2002
3D data is being processed in a number of application domains such as, engineering design, manufacture, architecture, bio… 
2002
2002
Aquest llibre constituieix una eina de treball per a l'estudi de la quimica a nivell universitari . Cada capitol conte el… 
1998
1998
Aquesta memoria s'ha escrit amb l'anim d'exposar els punts de vista i els resultats nous que l'autor ha pogut obtenir. No s'hi… 
1997
1997
Aquesta memoria s'ha escrit amb l'anim d'exposar els punts de vista i els resultats nous que l'autor ha pogut obtenir. No s'hi… 
1988
1988
LA TESI CERCA DELIMITAR INSTRUMENTS D'ANALISI QUE PERMETIN UNA DESCRIPCIO GEOMETRICA DEL TERRITORI TANT EN QUENT LA PERCEPCIO DE…