Skip to search formSkip to main content
You are currently offline. Some features of the site may not work correctly.

Capitol Fax

Capitol Fax is a daily political newsletter covering Illinois politics. It was founded in 1993 by Rich Miller. It costs $500 per year to subscribe to… Expand
Wikipedia

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2014
2014
Aquesta investigacio preten comparar els estils de socialitzacio, amb els quals, els pares eduquen i socialitzen als seus fills i… Expand
2008
2008
El nostre treball de tesi s'inscriu dins el camp de la investigacio educativa i planteja com a objectiu la necessitat d'obrir el… Expand
2006
2006
La mirada per acostar-se al tema es sociologica. Com a recerca de sociologia vol trobar el context social de les accions i… Expand
2005
2005
El futbol, i concretament el F.C. Barcelona, ha estat un espai molt poc visitat per les ciencies socials. Amb l'objectiu de… Expand
2002
2002
3D data is being processed in a number of application domains such as, engineering design, manufacture, architecture, bio… Expand
  • figure 1
  • table 1
  • figure 2
  • figure 3
  • figure 4
1998
1998
Aquesta memoria s'ha escrit amb l'anim d'exposar els punts de vista i els resultats nous que l'autor ha pogut obtenir. No s'hi… Expand
1997
1997
Aquesta memoria s'ha escrit amb l'anim d'exposar els punts de vista i els resultats nous que l'autor ha pogut obtenir. No s'hi… Expand
1997
1997
L'objectiu d'aquesta tesi es definir el concepte d'esdeveniment i fer una proposta sobre la representacio dels esdeveniments en… Expand
1991
1991
Ways of measuring the fiscal capacity of school systems are examined in this paper, which presents a representative tax system… Expand
  • table 1
  • table 2
  • table 3
  • table 4
  • table 4
1988
1988
LA TESI CERCA DELIMITAR INSTRUMENTS D'ANALISI QUE PERMETIN UNA DESCRIPCIO GEOMETRICA DEL TERRITORI TANT EN QUENT LA PERCEPCIO DE… Expand