Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Anthocharis belia

National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2018
2018
  • A. Suradi
  • Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan
  • 2018
  • Corpus ID: 56223371
Abstrak: Artikel ini menganalisis tentang tantangan pendidikan berbasis multikultural dalam pelestarian budaya lokal nasional di… 
2016
2016
Abstract This study is a case study of a phenomenon on juvenile delinquent youths at Sekolah Menengah Kebangsaan Agama in rural… 
2016
2016
Penyerlahan potensi dan keupayaan belia bagi membina kesediaan mereka untuk memimpin dapat menyumbang secara langsung kepada… 
2015
2015
INTISARI: Sektor pertanian komersial sehingga kini masih kekurangan penglibatan golongan muda , terutamanya belia berpelajaran… 
2012
2012
Menjadi suatu norma, pengundi belia di Malaysia amat penting dalam menentukan kestabilan politik, sosial dan ekonomi negara… 
Review
2012
Review
2012
Kawasan Parlimen Batu terletak di bahagian utara Kuala Lumpur merangkumi sebahagian besar bandar raya Kuala Lumpur di kawasan… 
2011
2011
Fruits contain a broad spectrum of nutrients, and many of which have antioxidant properties. Phenolic substances, vitamin A… 
2009
2009
Gagasan idea melonjakkan lagi martabat belia tersirat rapi dalam Dasar Pembangunan Belia Negara (DPBN). Walaupun sudah melebihi… 
2008
2008
  • N. Man
  • 2008
  • Corpus ID: 160569265
Golongan beliatani yang produktif, kreatif, imaginatif serta mempunyai daya saing tinggi amat diharapkan di dalam komuniti tani…