• Published 2003

ying mo wai ma zui shu zhong jie tan yi li

@inproceedings{Juan2003yingMW,
  title={ying mo wai ma zui shu zhong jie tan yi li},
  author={Yu Juan and Song Zhi-fang},
  year={2003}
}