xin xing shi xia da xue sheng she hui re dian wen ti xue xi de si kao yu tan suo

@inproceedings{Yu2010xinXS,
  title={xin xing shi xia da xue sheng she hui re dian wen ti xue xi de si kao yu tan suo},
  author={Zhang Yu},
  year={2010}
}
改革开放30年,今天的中国正处于历史的巨变之中,每一天出现的社会热点都剧烈冲击着青年大学生的价值观和思维模式.如何掌握好社会热点变化的新特点,因势利导做好大学生社会热点学习教育工作,在今天的社会教育环境中就显得尤为的重要.