Corpus ID: 180576864

...vitkaa käy veljesten oppi? : aikuiset opiskelijat yliopistossa

@inproceedings{Visnen2004vitkaaKV,
  title={...vitkaa k{\"a}y veljesten oppi? : aikuiset opiskelijat yliopistossa},
  author={Pertti V{\"a}is{\"a}nen and Juhani Rautopuro},
  year={2004}
}