Corpus ID: 161048877

rijinal makaleo Effectiveness and complications of percutaneous treatment for abdominal cyst hydatid

@inproceedings{Komut2018rijinalME,
 title={rijinal makaleo Effectiveness and complications of percutaneous treatment for abdominal cyst hydatid},
 author={Erdal Komut and İlkay Akmangit and B. Sayın and Zeliha Nilg{\"u}n Yıldırım and Doğan Dede},
 year={2018}
}
 • Erdal Komut, İlkay Akmangit, +2 authors Doğan Dede
 • Published 2018
 • Öz Amaç: Kist hidatik hastalığı, ekinokokların yol açtığı, tüm dünyada sık rastlanılan ciddi bir sağlık sorunudur. Çalışmamızda kist hidatiklerde perkütan girişimsel tedavinin etkinliğini ve bu etkinlik üzerine etki eden faktörleri, komplikasyonlarını ve komplikasyonlar üzerine etkili olan faktörleri inceleyerek yöntemin kullanımını geliştirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma; 1 Ocak 2007-31 Aralık 2012 tarihleri arasında, kist hidatik ön tanılı, perkütan olarak girişim yapılan 255… CONTINUE READING

  References

  SHOWING 1-10 OF 43 REFERENCES
  The management of liver hydatid cysts by percutaneous drainage.
  • 49
  • PDF
  Percutaneous drainage of hydatid cyst of the liver: long-term results.
  • 26
  • PDF
  The role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the classification of hepatic hydatid cysts.
  • 12
  Vest-over-Pant Method for Closure of Residual Cavity of Liver Hydatid Cyst
  • 3
  • PDF