lao nian zhong zheng ji xing dan guan yan shou shu shi ji de xuan ze

@article{Shouguo2004laoNZ,
  title={lao nian zhong zheng ji xing dan guan yan shou shu shi ji de xuan ze},
  author={Hu Shouguo and Chen Xizhong and Ding Youming},
  journal={Journal of clinical surgery},
  year={2004},
  volume={12},
  pages={781-782}
}

Similar Papers