• Corpus ID: 130725302

e Idrise tes neas Athenas: Poleodomikes protaseis kai aisthetikes theoreseis kata to diastema tes protis dekastias (1830-1840) gia ten exelixe tes neas poles kai ten anadeixe te archaias arhitektonikes kleronomias kai tou istorikou topiou

@inproceedings{PapageorgiouVenetas1989eIT,
  title={e Idrise tes neas Athenas: Poleodomikes protaseis kai aisthetikes theoreseis kata to diastema tes protis dekastias (1830-1840) gia ten exelixe tes neas poles kai ten anadeixe te archaias arhitektonikes kleronomias kai tou istorikou topiou},
  author={Alexander Papageorgiou-Venetas},
  year={1989}
}
A critical analysis of the alternative choices proposed for the town planning of the newly founded city of Athens, Greece, (in the period from 1830-1840) is presented. Although none of the proposals was fully materialized and town-planning development of Athens followed its own unpredictable route, the basic idea for the formation of an extended archaeological zone around the Acropolis Hill, that would function as the monumental nucleus of the cultural identity of the Greeks has survived, and…