członkowie Grupy Zamek z pracami Jerzego Durakiewicza

@inproceedings{Rolke1960czonkowieGZ,
  title={członkowie Grupy Zamek z pracami Jerzego Durakiewicza},
  author={Tadeusz Rolke},
  year={1960}
}
Na fotografii wykonanej na Placu Po Farze prace Jerzego Durakiewicza prezentują: Jerzy Durakiewicz (pierwszy z lewej), Danuta Ziemska (druga od lewej) i Jerzy Ludwinski (pierwszy z prawej). Fotografia zostala opublikowana w czasopiśmie "Polska" jako ilustracja artykulu Jerzego Ludwinskiego "Mlodzi ludzie wielkich ambicji".