Zwitterionska Membrana V Dotiku Z Raztopino Soli in Kalcijevega Klorida

Abstract

Povzetek. V študiji so s pomočjo spremenjenega Langevin-Poisson-Boltzmannovega matematičnega modela opisane razmere med zwitterionsko membrano ter nanodelcem, med katerima je raztopina natrijevega in kalcijevega klorida. Spremenjen Langevin-Poisson-Boltzmannov model vključuje nasičenje in močno orientacijo vodnih molekul v bližini zwitterionske membrane ter… (More)

Topics

Cite this paper

@inproceedings{LANEK2014ZwitterionskaMV, title={Zwitterionska Membrana V Dotiku Z Raztopino Soli in Kalcijevega Klorida}, author={ZNANSTVENI {\vC}LANEK and kalcijevega klorida and Luka Mesarec and Alja{\vz} Velikonja and Ales Iglic}, year={2014} }