Zweiter Beitrag zur Flora Montenegro's

Abstract

Bienne, totum indumento denso, tomentoso, molli, lutescenti, tandem non detersili vestitum, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis acute acuminatis in petiolum sensim attenuatis irregulariter acute repando-dentatis vix detersilibus, foliis caulinis valde oblongatoelongatis et lanceolato-elongatis (30--80 cm longis) acute acuminatis, similiter repando-dentatis, basi a~gustata late et longe d~urrentibus, floralibus sensim diminutis, lanceolatis, longissime tenuiter acuminatis, longe decurrentibus eaule perrobusto-peralto (2--3 m) in ramos robustos simplices 50--100 cm lougos diviso, spiels ramorum sat tenuibus (ca. 2 era) ad apicem densis infra dissite interruptis floru~ fasciculis 4--6 floris, pedicellis erectis calyce dimidio brevioribus, calyce sub fructu 8--10 mm longo laciniis ovato-laneeolatis tenuiter acuminatis pannosis, capsula ovato-globosa calyce paulo longiori. corolla ampla 3 cm diam. lutes, filamentis binis totis glabris autheris decurrentibus ternis lutescenti-lanatis antheris reniformibus non decurrentibus. Solo calcareo haud procul a ,,Bukovicki han", seeus viam, quae aedificatur ad Nik~iS. Planta spectabilis statura gigantea, in ramos perlongos robustos stricte divisa. Speetat in affinitatem V. Guiceiardi Boiss. Heldr., V. Prusiani Bois. et V. bulgarici Vel. V. Guiceiardi caule simplici, foliis caulinis basi rotundatis, praeter alia, V. Prusianum {etiam in Montenegro obvio) glaudulositate, foliis etc. valde aberrant. Proximum est V. bulgaricum, sed hoe secundum specimina originalia certe specifice diversum est statura multo minori, foliis latioribus brevioribus, caulinis basi rotundata subamplexicaulibus vix passim brevissime subdecurrentibus, indumento sparsiori detersili, foliis floralibus vulgo non decurrentibus, fasciculis 10--12 floris, capsula et calyee minori corolla multo minori. Tomentum V. Velenovslcyi simile est tomento V. Thapsi L. Ich erlaube mir, diese merkwtirdige Verbascun~-Art meinem Lehrer, Herrn Profi Dr. V el e n o vsk ~, zu widmen, welcher schon so viele schOne Arten dieser Gattung auf der Balkanhalbinsel entdeckt hat. lI. Bornmi~lleri Vel, Trebje~. V. leptocladum PanS. Ostrog.

DOI: 10.1007/BF01790933

Cite this paper

@article{Hork2005ZweiterBZ, title={Zweiter Beitrag zur Flora Montenegro's}, author={Bohuslav Hor{\'a}k}, journal={{\"{O}sterreichische botanische Zeitschrift}, year={2005}, volume={50}, pages={156-164} }