Zpráva o mezinárodním workshopu Yugoslavism versus Czechoslovakism: the history of conflicting ideologies in Central and South-eastern Europe pořádané Katedrou historie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 3. 10. 2017

@inproceedings{Fatkov2017ZprvaOM,
  title={Zpr{\'a}va o mezin{\'a}rodn{\'i}m workshopu Yugoslavism versus Czechoslovakism: the history of conflicting ideologies in Central and South-eastern Europe poř{\'a}dan{\'e} Katedrou historie Univerzity Pavla Jozefa {\vS}af{\'a}rika v Ko{\vs}ic{\'i}ch 3. 10. 2017},
  author={Gabriela Fatkov{\'a}},
  year={2017}
}
Moderní historie států západního Balkánu není tématem, které by bylo nějak významně profilační pro českou a slovenskou historiografii. Přesto se v českém i slovenském prostředí najde hned několik výrazných badatelských osobností, které provádějí aktuální výzkum minimálně srovnatelný se západním recentním bádáním zaměřeným na region bývalé Jugoslávie. Ačkoliv mají badatelé ze slovanského jazykového okruhu jasnou jazykovou devízu a často jsou jejich interpretace i přesnější a inovativněj… CONTINUE READING