Corpus ID: 184587743

Zpověď informovaného optimisty - rozhovor s Petrem Žantovským VĚNOVÁNÍ ZEMAN!

@inproceedings{Zeman2012ZpovIO,
  title={Zpověď informovan{\'e}ho optimisty - rozhovor s Petrem Žantovsk{\'y}m VĚNOV{\'A}N{\'I} ZEMAN!},
  author={Milo{\vs} Zeman and Petr Žantovsk{\'y}},
  year={2012}
}