Corpus ID: 177003594

Zpověď informovaného optimisty - rozhovor s Petrem Žantovským DEDIKACE M. ZEMANA

@inproceedings{Zeman2012ZpovIO,
  title={Zpověď informovan{\'e}ho optimisty - rozhovor s Petrem Žantovsk{\'y}m DEDIKACE M. ZEMANA},
  author={Milo{\vs} Zeman and Petr Žantovsk{\'y}},
  year={2012}
}